Hướng dẫn thiết kế Mạch nguồn ổn định 12V - 15A

Hướng dẫn thiết kế Mạch nguồn ổn định nguồn 12V - 15A

 

Đây là dạng mạch nguồn ổn định điện áp đầu ra với công suất lớn. Sử dụng IC ổn áp họ 78XX và transitor công suất.. Đối với những mạch chỉ sử dụng 78 thì công suất rất bé do vậy để nâng công suất lên người ta kết hợp với các transitor hay các linh kiện khác để nâng công suất của bộ nguồn!

Nhiệm vụ của 7812 trong mạch dùng để ổn định giá trị điện áp đầu ra là 12V cố định. Với dòng đầu ra của 7812 là 1A.
Nhiệm vụ của transitor Tip2955 là một transitor công suất với dòng Iec lớn dùng để cấp dòng đầu ra cho tải. Xem datasheet để biết dòng Ice là bao nhiêu?
Nguyên lý của mạch : Nhìn trên mạch chúng ta thấy được điện áp đầu ra luôn ở mức 12V do IC 7812 ổn áp mức điện áp ổn định. Các transitor TIP2955 luôn được mở và cấp dòng ra tải tức là tăng thêm dòng ra tải do 7812 có dòng đầu ra thấp.
Điện áp đỉnh sau bộ chỉnh lưu khoảng Ud = 12*sqrt(2) -1.5V tức là khoảng Ud = 15V.
Do các điện trở công suất R4, R3, R2 nên điện áp đặt trên các điện trở là Ur = 15V - (12V-0.6V) = 2.4V ( 0.6 là điện áp sụt trên transitor và điện áp tại chân E của transitor là 12V do 7812 tạo ra) Điện áp đặt trên các con trở R4,R3, R2 khi mạch hoạt động khoảng 2.4V như vậy ta phải tính công suất hợp lý để dòng qua trở nằm trong khoảng cho phép như hình trên ( Ir = 2.4/R) tức là một phần công suất sẽ tiêu tán trên điện trở. Nên vậy 7812 luôn ổn định điện áp đầu ra là nguồn 12V  và các TIP2955 mắc song song nên kích dòng cho đầu ra đạt được 15A. Dòng đầu ra bao gồm các dòng đầu ra của 7812 và dòng ra của 3 con TIP2955
Cấu chì 15A bảo vệ quá tải và 1A bảo vệ cho 7812
Mở rộng của mạch :
+ Như đối với mạch này thì muốn tăng công suất đầu ra chỉ cần thay đổi con TIP2955 lớn hơn có dòng Ice lớn.
+ Muốn ổn định điện áp đầu ra nào đó chỉ cần tính toán giá trị điện trở công suất R2,R3,R4 là được.
Chú ý : Đối với mạch này cần chú ý đến nguồn cung cấp đầu vào. Biến áp hạ áp phải có dòng đầu ra lớn hơn 15A và điện áp 12VAC. Chúng ta nên chọn nguồn 12V 20a và cấu diode phải là 20A.
Cần tản nhiệt cho TIP2955 và 7812. Khi chạy công suất thì các linh kiện này rất nóng.