Hướng dẫn sửa nguồn 5V, 12V thông dụng nhất

 

Hướng dẫn sửa nguồn 5V, 12V thông dụng nhất

 1. Giới thiệu:

Một số nguồn 5V , nguồn 12V thông dụng dành cho biển quảng cáo

 

 

 1. Các lỗi cơ bản thường gặp trong quá trình bảo hành
 • Các lỗi sửa được bảo hành.
 • Đứt cầu chì
 • Hỏng cầu điot ( có 2 loại điot: IC 4 chân ( +,AC,-) , cầu ddiot lắp 4 ddiot liền nhau)
 • Hỏng sò ( 2 transistor so sánh)
 • Hỏng điot đầu ra
 • Hỏng IC nguồn
 • Các lỗi phát sinh do nguồn cháy linh kiện, diot, transistor, trở, tụ ....
 • Các lỗi nặng ( không nên sửa)
 • Bị dính nước cháy main nguồn
 • Dùng quá công suất > cháy mạch nặng

Chú ý : Nguồn chống nước hay bị các con vật chui vào > cháy main

 1. Cách khắc phục các lỗi cơ bản

 1. Cháy cầu chì:

Thay thế cầu chì mới

 1. Cầu diot :

Cách kiểm tra đo cầu diot.

Que đỏ vào chân +, que đen vào 3 chân còn lại > kim lên

Đo ngược lại que đen vào chân + , que đỏ vào 3 chân còn lại > kim k lên

>>> cầu diot vẫn tốt

Ngược lại nếu đo ngược lại kim lên >>> Hỏng cầu diot

 1. Transistor so sánh

Transistor thường dùng là tran ngược ( NPN) BJT

Cấu tạo của transistor:

 

 

Để  thang đo 1 Ω . Đặt que đỏ vào 1 chân( đánh dấu lại 1 chân) . que đen đặt vào 2 chân còn lại >>Kim lên

Ngược lại . que đen vào 1 chân đó , que đỏ lên 2 chân còn lại >> kim klên

Đo 2 chân còn lại >> kim k lên >>>> transistor còn tốt

Chú ý . Nếu đo ngược lại 2 chân đều lên > chập BE, BC >> đổi transistor mới.

 1. Đo kiểm tra IC nguồn.

Đối với mỗi loại nguồn 5V( KA 7500), 12V đều dùng IC khác nhau. Nhưng có cùng cách đo và kiểm tra.

Chân 12 và 7 là chân đầu vào ra nguồn cho IC, đo kiểm tra IC

Chân 13 điều khiển đầu ra điện áp 5V or 12V

 1. Đo 2 ddiot đầu ra 5v, nguồn 12V

Cách đo giống như đo diot:

Cấu tạo

Đặt que đỏ bào 1 chân( đánh dấu chân) , que đen vào 2 chân còn lại >> kim lên

Ngược lại que đen 1 chân , que đỏ 2 chân còn lại >> kim k lên >> diot còn tốt

Chú ý : nếu đo thông nhau hết >>> diot bị đánh thủng , chập chân BC, BE

>> Thay diot nguồn.

*** Đây là cách đo , kiểm tra cơ bản đối với nguồn bào hành dễ dàng sửa lại nguồn bị lỗi***

Chú ý : Đây là 1 số bant cơ bản để mọi người hiểu biết thêm về nguồn.

Liên hệ để nhận tư vấn sửa nguồn , hàng bảo hành