Cấp độ bảo vệ IP (IP65, IP66, IP 67) là gì ?

Cấp độ bảo vệ IP được viết tắt của từ (International Protection Marking) là nhãn bảo vệ Quốc tế, theo tiêu chuẩn IEC 60529. Dùng để phân loại và xếp hạng mức độ bảo vệ của lớp vỏ bảo vệ .

nói theo một cách khác IP tiếng anh là Ingress Protection, tạm dịch cấp bảo vệ chống thâm nhập, chống bụi hoặc chống nước.

 

Chỉ số IP thông thường có 2 chữ số đi kèm sau:

Số thứ nhất: Bảo vệ khỏi các vật thể.

Số thứ hai: Bảo vệ khỏi các chất lỏng.

 

Ví dụ: tủ điện có chỉ số IP 66,

Số 6 đầu tiên nghĩa là bảo vệ thiết bị khỏi các vật thể bất kể kích thước nào lọt vào.

Số 6 thứ 2 nghĩa là bảo vệ thiết bị khỏi tia nước áp lực cao bắn vào tủ.

 

Ý Nghĩa từng chữ số:

Chữ số thứ nhất:

0- Không bảo vệ

1- Bảo vệ chống lại các vật rắn có kích thước lên đến 50mm

2- Bảo vệ chống lại các vật rắn có kích thước lên đến 12 mm

3- Bảo vệ chống lại các vật rắn có kích thước trên 2,5 mm

4- Bảo vệ chống lại các vật rắn có kích thước trên 1 mm

5- Bảo vệ chống lại các hạt bụi

6- Chống bụi hoàn toàn

 

Chữ số thứ hai – Bảo vệ khỏi các chất lỏng

 

0- Không bảo vệ

1- Bảo vệ chống lại các giọt nước rợi thẳng đứng.

2- Bảo vệ chống nước phun trước tiếp với góc lên tới 15 độ.

3- Bảo vệ chống nước phun trước tiếp với góc lên tới 60 độ

4- Bảo vệ chống nước phun từ mọi hướng, trong giới hạn cho phép

5- Bào vệ chống lại áp lực nước thấp từ mọi hướng, trong giới hạn cho phép

6- Bảo vệ chống lại áp lực nước cao mọi hướng.

7- Bảo vệ chống lại việc ngâm trong nước từ 15 cm đến 1m

8- Bảo vệ chống lại việc ngâm trong nước torng thời gian dài dưới áp lực

 

Áp dụng tiêu chuẩn này để người sử dụng thông tin rõ ràng hơn thay vì những thuật ngữ quảng cáo mơ hồ như chống nước. Các ký số chỉ ra các tiêu chuẩn mà sản phẩm đạt được
Chúng ta thường gặp chỉ số IP 65,  Cấu trúc của cấp bảo vệ IP 65 gồm: IP và 2 chữ số. Chữ số thứ nhất là (6) nói lên độ bảo vệ chống bụi hoàn toàn, chữ số thứ 2 là (5) Bào vệ chống lại áp lực nước thấp từ mọi hướng, trong giới hạn cho phép

Giả sử bạn mua thiết bị hoặc phải thường xuyên thực hiện việc làm dự toán cho 1 công trình, sẽ có những nơi yêu cầu đèn pha led độ bảo vệ IP66 chẳng hạn. Nhưng bạn tìm ngoài thị trường chỉ có loại có IP65. Vậy có thể thay thế được không?


Ý NGHĨA CỦA CÁC CON SỐ

 

Ví dụ: đèn pha led IP67 Chống bụi xâm nhập hoàn toàn, Bảo vệ chống sự xâm nhập của nước khi ngâm trong nước ở một độ sâu nhất định ( ip 67 = 1m ) trong một thời gian nhất định .