Cách đấu nối dây bóng tuýt thường sang đèn tuýt led

Cách đấu nối dây bóng tuýt thường sang đèn tuýt led

 

Cách đấu vỏ máng bóng tuýt huỳnh quang sang dùng cho bóng led

Sơ đồ đấu nối dây bóng đèn tuýt thường và led

 

Đấu nối dây đèn tuýp led:

  • dây trung hòa B nối với một trong hai đầu 3,4 hoặc cả hai đầu
  • dây pha A nói với một trong hai đầu 1,2 hoặc cả 2 đầu

(đầu 1 nối với 2; đầu 3 nối với 4)

Sơ đồ máng đèn huỳnh quang cho thấy nếu bạn thay thế bóng led bạn chỉ cần tháo bỏ tắc te và lắp bóng tuýt led vào là xong

Các trường hợp bóng tuýp đôi hoặc ba cũng làm theo nguyên tắc tương tự

Tắt aptomat trước khi đấu nối dây để tránh các trường hợp cháy nổ có thể xảy ra.