Độ rọi : Lux ( Đơn vị đánh giá cường độ ánh sáng cảm nhận được )

 

Chi Tiết

Văn Phòng ,
Công sở

Nhà ở ,
Chung Cư

Học Đường

Siêu Thị,
TT Thương Mại

Bệnh Viện

Công Nghiệp

Nhà Hàng
 Khách Sạn

 

Độ rọi

Mật độ
công suất

Độ rọi

Mật độ
công suất

Độ rọi

Mật độ
công suất

Độ rọi

Mật độ
công suất

Độ rọi

Mật độ
công suất

Độ rọi

Mật độ
công suất

Độ rọi

Mật độ
công suất

Công Trình Phụ

≥ 100

≤ 7

 

 

 

 

≥ 300

≤ 12

≥ 300

≤ 13

 

 

≥ 200

≤ 8

Tầng Hầm, khu vực đổ xe

≥ 200

≤ 12

≥ 75

 

 

 

≥ 200

≤ 8

 

 

 

 

≥ 150

≤ 8

Hành Lang, Cầu Thang

≥ 100

≤ 13

≥ 100

≤ 7

 

 

≥ 200

≤ 8

 

 

 

 

 

 

Tiền Sảnh, Quầy lễ tân

150 ÷ 200

≤ 13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

≥ 300

≤ 13

Phòng họp, hội nghị, hội thảo

≥ 300

≤ 12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

≥ 300

≤ 13

Phòng làm việc

≥ 500

≤ 19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bếp ăn, Phòng ăn

 

 

≥ 500

≤ 13

 

 

 

 

 

 

 

 

≥ 500

≤ 20

Nhà hàng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

≥ 200

≤ 13

Phòng ngủ

 

 

100 ÷

≤ 8

 

 

 

 

 

 

 

 

≥ 75

≤ 13

Phòng khách

 

 

150 ÷ 300

≤ 8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phòng thể dục, thể thao

 

 

 

 

150 ÷ 300

≤ 8

 

 

 

 

 

 

 

 

phòng chức năng

 

 

 

 

≥ 500

≤ 20

 

 

 

 

 

 

 

 

Phòng học

 

 

 

 

≥ 300

≤ 12

 

 

 

 

 

 

 

 

Khu phụ trong siêu thị, TT thương mại

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

quầy thu tiền

 

 

 

 

 

 

≥ 500

≤ 18

 

 

 

 

 

 

khu vực mua
bán thực phẩm

 

 

 

 

 

 

≥ 200

≤ 13

 

 

 

 

 

 

khu vực đồ trang sức

 

 

 

 

 

 

≥ 300

≤ 13

 

 

 

 

 

 

khu vực bán hàng
 thời trang

 

 

 

 

 

 

≥ 300

≤ 13

 

 

 

 

 

 

khu vực mua bán chung

 

 

 

 

 

 

≥ 300

≤ 13

 

 

 

 

 

 

Phòng bệnh nhân

 

 

 

 

 

 

 

 

≥ 100

 

 

 

 

 

Phòng khám chung

 

 

 

 

 

 

 

 

≥ 500

≤ 19

 

 

 

 

Phòng Đợi

 

 

 

 

 

 

 

 

≥ 200

≤ 12

 

 

 

 

Kho hàng nhà máy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

≥ 200

≤ 12

 

 

khu vực kiểm tra chất
 lượng sản phẩm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

≥ 500

≤ 18

 

 

dây chuyền sản xuất

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

≥ 300

≤ 13

 

 

khu vực chung, nhà
 xưởng, nhà máy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

≥ 200

≤ 8